Transparency International Slovensko

Loading

Recent

Logo_Stvorcove

(Slovak) Seminár na tému verejného obstarávania v Košiciach 2.6. a Nitre 3.6.

15. May 2015

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Read the rest of this entry »,
minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Poèiatek  riadite¾ Národnej dia¾niènej spoloènosti Milan Gajdoš predseda Trenèianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška primátor Bánoviec nad Bebravou Marián Chovanec a ïalší host

Slovenské verejné firmy zostávajú netransparentné

5. May 2015

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Read the rest of this entry »,
lobing dvere fotka

Slovensko zaostáva v regulácii lobingu

24. April 2015

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Read the rest of this entry »,
Access to Information picture

Amendment of Information access law is welcome, we suggest improvements

11. March 2015

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Read the rest of this entry »,
corruption in healthcare

Platby „pomimo“ v zdravotníctve mierne poklesli

17. February 2015

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Read the rest of this entry »,

Donors