Ľudia

 

Gabriel Šípoš

riaditeľ

sipos@transparency.sk

životopis

Vyštudoval ekonómiu a politológiu na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti (1996-99), a žurnalistiku na Academia Istropolitana Nova v Bratislave (2000/2001). Od roku 2001 pracoval ako analytik v inštitúte INEKO, predovšetkým na projekte zlepšovania profesionality a etiky médií – blogu Slovak Press Watch. Riaditeľom TIS je od roku 2009.
Samuel-Spáč Samuel Spáč

projektový koordinátor

spac@transparency.sk

životopis

Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského (Bc.) v roku 2011 a Stredoeurópskej Univerzite v Budapešti (M.A.) v roku 2013. Výskumne sa venuje najmä témam súvisiacim s otázkami demokratizácie a právneho štátu so zameraním najmä na inštitúcie súdnej moci. Od septembra 2013 zároveň pôsobí ako doktorand na Katedre politológie Univerzity Komenského, pričom jeho výskum je sústredený na fungovanie ústavných súdov v Strednej a Východnej Európe.
Michal Piško

projektový koordinátor

pisko@transparency.sk 

životopis

Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 2003 sa zamestnal v Denníku SME, v ktorom pôsobil ako redaktor domáceho spravodajstva 11 rokov. Od januára 2015 pôsobí v Transparency International Slovensko, kde má na starosti projekty o samospráve a štátnych firmách, rebríčky transparentnosti, ako aj výskum o korupcii v týchto oblastiach.

Nikola Gurgolova Nikola Gurgoľová

projektová asistentka

nikola.gurgolova@transparency.sk

Vyštudovala verejnú správu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V magisterskom štúdiu pokračovala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v odbore verejná politika. Počas štúdia absolvovala stáž na úrade Bratislavského samosprávneho kraja, taktiež u poslanca NRSR. 
 Barbora Tholtová Barbora Tholtová

projektová asistentka

barbora.tholtova@transparency.sk

životopis

Vyštudovala európske štúdiá (Bc) na Univerzite Komenského. Počas bakalárskeho štúdia tiež strávila semester na University of Groningen v Holandsku. V štúdiu medzinárodných vzťahov pokračovala vo výskumnom programe (MA) na Jacobs University Bremen. Do TIS prišla s podporou Young Professional Development Program, ktorý je zastrešený Nadáciou otvorenej spoločnosti.
Tamara Tamara Stohlová

fundraiser

tamara.stohlova@transparency.sk

životopis

Bakalárske štúdium ukončila v odbore Business studies na University of Glamorgan vo Walese. Počas štúdia strategického managementu na VU University Amsterdam absolvovala multidisciplinárny Honours program v oblasti výskumných metód na Amsterdam Business Research Institute. Po ukončení štúdií sa venovala poradenskej činnosti v oblastí daní, auditu a financií. Vo voľnom čase sa angažuje v neziskovom sektore v oblasti znevýhodnených skupín a ochrany životného prostredia.

  Anna Dráľová

stážistka

anna.dralova@transparency.sk

životopis

Je absolventkou v odbore politológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia aj po ňom prax nadobudla vo viacerých mimovládnych organizáciách, so zameraním na témy ľudských práv a postavenia menšín, školstva, ale aj transparentnosti financovania volebných kampaní. V TIS sa venuje rebríčku Otvorená samospráva 2016. V rámci neho sa skúsenosť s analýzou mediálneho diskurzu chystá využiť aj pri skúmaní organizácie a spôsobu informovania radničných médií.

Matej Šimalčík

Projektový asistent

matej.simalcik@transparency.sk

životopis

Vyštudoval právo (Mgr.) a medzinárodné vzťahy (Bc.) na Masarykovej univerzite v Brne. So štúdiom medzinárodných vzťahov (MA) pokračoval na University of Groningen, v rámci ktorého strávil semester na Tsinghua University v Pekingu. Počas štúdia absolvoval prax v advokátskych kanceláriách a na okresnom súde.

TIS Správna rada

Od roku 2013 má Transparency International Slovensko novo vytvorenú Správnu radu. Jej členmi sú zakladatelia organizácie Emília Sičáková-Beblavá (predsedníčka), Daniela Zemanovičová, ako aj bývalý novinár právnik  Tomáš Němeček. Úlohou Správnej rady je určovať stratégiu neziskovky, pomáhať s fundraisingom, menovať riaditeľa a dozorovať jeho prácu.

 
Emília Sičáková-Beblavá Emília Sičáková-Beblavá

predsedníčka Správnej rady TIS

ema@transparency.sk

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Absolvovala viaceré študijné pobyty, napr. na Georgetown University, Yale University či v Svetovej banke. Pracovala ako výskumníčka CPHR. Od roku 1998 do 2009 pôsobila ako prezidentka Transparency International Slovensko. V súčasnosti je predsedníčkou Správnej rady TIS. Venuje sa otázkam činnosti verejného sektora, najmä z hľadiska transparentnosti, etiky, korupcie a kontroly.  Pôsobí na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Aktívne sa zúčastňuje konferencií, venuje sa výskumu a publikuje.

Mandát členov Správnej rady je podľa stanov určený na sedem rokov. Životopisy členov Správnej rady TIS môžete nájsť na tomto odkaze.

Poradným orgánom TIS je Aliancia za transparentnosť a boj proti korupcii, ktorá pomáha navrhovať oblasti, ktorými by sa TIS mala zaoberať, dlhodobé programové zameranie, ľudí, ktorí by na jednotlivých oblastiach činnosti mohli spolupracovať, a ktorí by takto tvorili ad-hoc odborné pracovné skupiny.

Aliancii predsedá prof. Juraj Stern, podpredsedníčkou je Oľga Reptová. Členmi Aliancie sú Anna Butašová, Iveta Griačová, Grigorij Mesežnikov, Jiří Vlach, Vladimír Pirošík, Katarína Mathernová a Zdenko Kováč. Zakladateľkou TIS a dlhoročnou členkou Aliancie bola i zosnulá Marie Kolaříková.

TIS spolupracovníci 

Pavel Nechala

spolupracovník

nechala@transparency.sk

Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Venuje sa problematike legislatívnej úpravy konfliktu záujmov, podnikateľskej etike, prístupu k informáciám a regulácii lobingu. Pracuje ako externý spolupracovník TIS. Je zakladateľom a pôsobí v advokátskej kancelárii Nechala & Co., s.r.o.

Vladimír Pirošík

spolupracovník

pirosik@changenet.sk 

Je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave.  Ako spolupracovník TIS sa venuje verejnej kontrole moci, predovšetkým v rámci územnej samosprávy. Od roku 2006 pôsobí zároveň ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica.
 Zuzana Karovičová

Účtovníčka

karovicova@transparency.sk

Od augusta 2011 je členom Rady Študentského pôžičkového fondu, čo je
nehonorovaná kontrolná funkcia
Print Friendly