Obstarávanie

V procese verejného obstarávania dochádza ku korupčnému správaniu “takmer vždy” podľa 28% respondentov (čo je oproti r. 2009 nárast o 5%) a “často” podľa 51% respondentov (oproti r.2009 pokles o 3%). V porovnaní s posledným prieskumom v r. 2009 je celkovo situácia približne rovnaká – ku korupčnému správaniu dochádza „takmer vždy + často“ v aktuálnom prieskume podľa 79% respondentov a v r.2009 to uviedlo 77% respondentov.

TIS preto predkladá 15 opatrení na obmedzenie korupcie a zvýšenie transparentnosti pri VO, medzi hlavnými: zavedenie zodpovednosti ÚVO za efektívnosť obstarávania, zasadenie sa úradu za sprehľadnenie legislatívy a informácií o tendroch, či zavedenie povinných e-aukcií.

Súvisiace projekty:

Pozri aj:

  • O šéfovi ÚVO nech rozhodne opakovaná súťaž, nie firmy či opozícia, čítaj viac
  • Portál výsledkov verejného obstarávaniatender.sme.sk (November 2011) NOVÉ

Ďalšie

TIS má tiež vytvorenú pracovnú skupinu venujúcu sa problematike verejného obstarávania. Výsledkom práce uvedenej pracovnej skupiny je:

Print Friendly