Prezident

 

Financovanie prezidentskej kampane v roku 2009 podľa jednotlivých kandidátov:

Oznámenia jednotlivých kandidátov a ich príjmy a výdavky na kampaň:

Meno kandidáta Celkové náklady na kampaň  (EUR) Príspevky politických strán (EUR) Dary fyzických (a právnických) osôb (EUR) Výdavky hradené z vlastných prostriedkov (EUR)
Iveta Radičová (1. kolo) 132 620,79 63 997,64 60 282,02 8 341,13
Iveta Radičová (2.kolo) 132 064,48 35 677,15 95 000,00 1 387,33
Ivan Gašparovič (1. kolo) 130 000,00 70 000,00 32 000,00 28 000,00
Ivan Gašparovič (2. kolo) 120 053,00 72 000,00 36 053,00 12 000,00
Milan Melník 82 221,28 81 797,09 0,00 424,19
František Mikloško 71 736,10 69 153,52 2 582,58 0,00
Zuzana Martináková 60 295,18 60 295,18 0,00 0,00
Milan Sidor 8 794,19 8 794,19 0,00 0,00
Dagmara Bollová 1 297,09 0,00 376,00 921,09

Správy médií, v ktorých kandidáti viedli kampaň:

Meno kandidáta Správy médií
Iveta Radičová Rádio Expres, FUN Rádio, TV Bratislava, Hlohovská televízia, TV JOJ, TA3, Televízia Poprad, TV Karpaty, ISPA, Continental film, TV RAJA, TV Zemplín, Qex, TV Liptov, spoločnosť 7plus, Videoštúdio RIS, akzent media, AZTV
Ivan Gašparovič TEMPO, Televízia Reduta, Infoštúdio mesta Dolný Kubín, Podtatranské noviny, Hlohovská televízia, Televízia Prešov, Televízia Turiec, TV JOJ, TA3, Televízia Poprad, TV Karpaty, ISPA, RTV Prievidza, Televízia Trenčín, TV Zemplín, Redakcia Kysuce, eM TV+ Malacký hlas, Bardejovská televízna spoločnosť, TV Mistral, Videoštúdio RIS, akzent media, AZTV, AVT
Milan Melník TEMPO, Podtatranské noviny, Televízia Prešov, Televízia Poprad, ISPA, Humenská televízia, Redakcia Kysuce, Vihorlat press, Bardejovská televízna spoločnosť, AZTV, Televízia Východ, Televízia Trenčín
František Mikloško ISPA, PTA, akzent media
Zuzana Martináková Podtatranské noviny, TA3, TV Zemplín, Redakcia Kysuce, Vihorlat press, akzent media
Milan Sidor Humenská televízia
Dagmara Bollová Humenská televízia

Keďze správy médií, v ktorých kandidáti na prezidenta viedli kampaň, nie sú úplné, Iveta Radičová nám poskytla aj detailný rozpis jej výdavkov na kampaň v médiách:

detailný rozpis výdavkov v 1. kole

detailný rozpis výdavkov v 2. kole

Financovanie prezidentskej kampane v roku 2004 podľa jednotlivých kandidátov:

Oznámenia jednotlivých kandidátov a ich príjmy a výdavky na kampaň:

Meno kandidáta Celkové náklady na kampaň (SKK) Príspevky politických strán (SKK) Dary fyzických (a právnických) osôb (SKK) Výdavky hradené z vlastných prostriedkov (SKK)
Eduard Kukan 3 984 892,50 393 733,00 3 700 000,00 0,00
František Mikloško 2 410 051,00 2 360 051,00 0,00 50 000,00
Ivan Gašparovič (1.+2. kolo) N/A N/A N/A N/A
Ivan Gašparovič (1.kolo) 2 681 778,50 2 681 778,50 0,00 0,00
Ivan Gašparovič (2.kolo) 51 798,00 51 798,00 0,00 0,00
Ján Králik 395 164,10 329 167,50 0,00 65 996,60
Jozef Kalman 325 000,00 N/A 120 000,00 N/A
Jozef Šesták 296 334,70 0,00 94 937,70 201 442,20
Július Kubík N/A N/A N/A N/A
Martin Bútora 2 643 852,00 0,00 671 396,00 1 973 947,00
Rudolf Schuster 1 868 274,00 N/A N/A N/A
Stanislav Bernát 590 193,70 0,00 383 000,00 207 193,70
Vladimír Mečiar (1. kolo) 3 966 829,10 3 966 829,10 0,00 0,00
Vladimír Mečiar (2. kolo) 3 859 937,60 3 859 937,60 0,00 0,00
Vladimír Mečiar (dodatok k oznamovacej povinnosti) N/A N/A N/A N/A
Print Friendly