Zdravotníctvo

Občania dlhodobo hodnotia sektor zdravotníctva ako jeden z najskorumpovanejších na Slovensku. Svedčí o tom i najaktuálnejší prieskum z februára 2015, v ktorom si zdravotníctvo opäť obhájilo najvyššiu pozíciu a dokonca bola preukázaná rastúca tendencia vnímania korupcie v tejto oblasti (z 57% v r. 2009, resp. 61% v r. 2012 na 64 % v r. 2015). Okrem toho, do zdravotníctva prúdia nemalé prostriedky z verejných financií. Práve z uvedených dôvodov považujeme boj s korupciou v zdravotníctve za jednu z našich priorít. V rámci projektu Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva, ktorý realizujeme spolu s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO sme si stanovali nižšie spomenuté priority.

Oblasti, ktorým sa venujeme:

1. Verejné obstarávanie v zdravotníctve

Pre verejné obstarávanie nemocníc naďalej zostáva príznačnou obmedzená miera súťaže. Analýza verejného obstarávania slovenských nemocníc v v rokoch 2012-2014 poukazuje, že z celkového objemu obstarávaní (525,6 mil. EUR) použili nemocnice 63% (vyše 331 mil. EUR) v tendroch, kde ponuku podal iba jeden uchádzač.

Vypočítali sme, že v slovenskom zdravotníctve je možné ušetriť viac ako 35 miliónov EUR ročne. Stačí, aby vo všetkých tendroch s jediným uchádzačom vzrástol počet ponúk na dve. Takmer v dvoch tretinách verejných obstarávaní nemocnice dostanú jedinú ponuku. Naším cieľom je:

 • každoročne analyzovať verejné obstarávanie a upozorňovať na priestor pre zlepšenie,
 • prostredníctvom prípadových štúdií poukázať na prípady kontroverzných obstarávaní a možné úspory,
 • v spolupráci s relevantnými aktérmi navrhnúť riešenia pre úspornejšie obstarávanie.

2. Eurofondy v zdravotníctve

V zdravotníctve sú rozdeľované stovky miliónov EUR z európskych fondov. Naším cieľom je poukázať na (ne)efektívnosť využívania finančných prostriedkov v zdravotníctve. Naším cieľom je:

 • analyzovať mieru súťaže v zdravotníckych obstarávaniach,
 • preskúmať distribúciu eurofondov medzi obstarávateľmi a dodávateľmi,
 • zanalyzovať transparentnosť rozhodovacieho procesu na MZ,
 • preskúmať úlohu sprostredkovateľských firiem v procese rozdeľovania eurofondov,
 • pripraviť case studies problematických prípadov obstarávaní

3.��Konflikty záujmov lekárov

Zákony zamerané na riešenie konfliktov záujmov lekárov sú nedokonalé, štát ich dodržiavanie nevynucuje a mnohí lekári ich porušujú. Naším cieľom je:

 • upozorniť na možné škody plynúce z konfliktov záujmov,
 • preskúmať legislatívu platnú v zahraničí a jej účinky,
 • v spolupráci so štátom, lekármi i súkromnými spoločnosťami navrhnúť efektívnu legislatívu a zasadiť sa o jej dodržiavanie,
 • realizovať informačnú kampaň s cieľom vysvetliť princípy a zmysel legislatívy lekárom prostredníctvom výstupov na konferenciách, článkov, školení.

4. Webový portál so zdravotníckymi informáciami

Slovenskí pacienti, občianska spoločnosť i autority v zdravotníctve čelia nedostatku relevantných informácií. Zníženie informačnej nerovnosti podporí súťaž na zdravotníckom trhu, zvýši jeho efektívnosť a prispeje tak k vyššej dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Preto spolu s inštitútom INEKO budujeme webový portál poskytujúci informácie z oblasti zdravotníctva, predovšetkým:

 • informácie o kvalite a efektívnosti nemocníc (poskytovanie informácií pacientom a verejnosti, hospodárenie nemocníc, miera súťaže vo verejnom obstarávaní, pochybenia, prieskumy spokojnosti pacientov),
 • informácie o transparentnosti farmaceutických spoločností,
 • informácie o lekároch.

Naše prvé výsledky si môžete pozrieť tu.

Print Friendly