Ostatné

Korupcia je dlhodobo vnímaná ako jeden z najzávažnejších problémov na Slovensku. Negatívne vnímanie korupcie pretrvávavo všetkých oblastiach verejnej správy, na čele so zdravotníctvom, ministerstvami a súdmi a prokuratúrou.

TIS sa však venuje aj ďaším témam, ako napríklad transparentnosti projektov PPP, dotáciám a eurofondom, a tiež protikorupčnému vzdelávaniu.

POZRI AJ:

Rôzne

Public Private Partnerships/PPP:

Dotácie a eurofondy:

Podnikateľská protikorupčná charta

Vzdelávanie

Znižovanie korupcie o.i. znamená poznať  nástroje, ktoré k tomu prispejú, pochopiť príčiny tohto javu a dopady. Preto TIS uskutočňuje program protikorupčného vzdelávania nasmerovaný na politikov, úradníkov, médiá, aktivistov i študentov stredných a vysokých škôl.

Viac informácií o vzdelávacích aktivitách TIS pre jednotlivé cieľové skupiny nájdete na:

Print Friendly