Transparentnosť a zodpovednosť vo verejných partnerstvách

Dátum trvania: 1.4.2009 - 31.3.2010

Donor: OSI

O:

Projekt sa venuje skúmaniu a presadzovaniu transparentnosti procesov zadávania verejných zákaziek a koncesií na Slovensku. Každoročne sa tak pripravujú indexy merajúce mieru transparentnosti pri zadávaní verejných zákaziek na Slovensku, uskutočnil sa výskum zabezpečovania služieb v miestnych samosprávach na Slovensku, skúmali sa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v oblasti verejného obstarávania a diskutovala sa ich možná aplikácia v rámci slovenskej praxe. V súčasnosti prebieha skúmanie dopadov elektronickej aukcie na efektívnosť verejného obstarávania a pokračuje sa v monitoringu prípadov zadávania verejných zákaziek a koncesií na Slovensku.

Print Friendly
Výstupy:

V júni 2009 pripravila TIS materiál Hodnotenie miery transparentnosti na trhu verejného obstarávania v roku 2008, v ktorom analyzuje transparentnosť trhu nákupov tovarov, služieb a stavebných prác vo verejnom sektore a porovnáva vývoj v danej oblasti za ostatných päť rokov. Autori analýzy vychádzali najmä z údajov, ktoré každoročne zverejňuje Úrad pre verejné obstarávanie.

Publikácia Informačné minimum postupových krokov procesu verejného obstarávania /marec 2009

Štúdia Efektívnosť fungovania kontrolných systémov verejného obstarávania na Slovensku /február 2009

Hodnotenie miery transparentnosti na trhu verejného obstarávania v roku 2007 /jún 2008Ľudia: Emília Sičáková – Beblavá

Print Friendly