Transparentnosť a nestrannosť rozhodovania o dotáciách miestnej samospráve

Dátum trvania: 10.11.2008 – 30.09.2009

Donor: Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation

O:

TIS v rámci projektu monitorovala a analyzovala rozhodnutia centrálnej správy ohľadne poskytovania dotácií obciam- aj z hľadiska transparentnosti aj straníckej náklonnosti, a následne presadzovala navrhnuté odporúčania zamerané na zvýšenie transparentného a objektívneho rozhodovania o alokácii verejných zdrojov miestnym samosprávam.

Print Friendly
Výstupy:

Publikácia Pridaná hodnota transparentnostiII

Úrad vlády a zástupcovia SNS vo vláde SR nemajú radi transparentnosť – nedostatočne poskytujú informácie týkajúce sa rozhodovania o dotáciách miestnym samosprávam. Čítajte viac /24.04.2009

 

 

Ľudia: Emília Sičáková – Beblavá, Daniela Baťová, Miroslava Pagáčová

Print Friendly